Xe 3 Bánh 25T

25.000.000₫

Xe 3 Bánh 27T

27.000.000₫

Xe 3 Bánh Ben 31T

31.000.000₫

Xe 3 Bánh BEN 33T

33.000.000₫

KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC ==> ĐƯỜNG SỐ 7 (~3KM) ==> Ngã 3 Thới Hòa - Quách Điêu